Mateřská škola Březová, okres Zlín
příspěvková organizace
Březová 6
763 15 Slušovice

Telefon 577 982 137
Č.ú.: 279030180277/0100
IČO: 75023521
Email.: ms.brezova@volny.cz

Právní forma : příspěvková organizace
Právní subjekt : od 1.1. 2003
Zřizovatel : Obec Březová, okres Zlín

Provozní doba
6:30 - 16:00 hod.

Zaměstnanci školy
Ředitelka
Bc. Pavlína Dvořáková
Učitelka
Ivana Kovaříková
Asistentka pedagoga Bc. Iveta Staníková
Kuchařka a školnice paní Věrka
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: renata.bednarova@sms-sluzby.cz, tel. 774 420 755