Mateřská škola Březová, okres Zlín
příspěvková organizace
Březová 6
763 15 Slušovice

Telefon 577 982 137
Č.ú.: 279030180277/0100
IČO: 75023521
Email.: ms.brezova@volny.cz

Právní forma : příspěvková organizace
Právní subjekt : od 1.1. 2003
Zřizovatel : Obec Březová, okres Zlín

Provozní doba
6:30 - 16:00 hod.

Zaměstnanci školy
Zástup. ředitelky
Janků Alena
Učitelka Dvořáková Pavlína
Kuchařka a školnice Knapová Ludmila