Kalendář akcí ve školním roce 2019/2020

ŘÍJEN PDF

Skupinová logopedická prevence probíhá v průběhu školního roku.
Individuální logopedie probíhá 1 za 14 dní aktuálně dle rozpisu na nástěnce MŠ.